Slagwerkgroep

Unitas beschikt sinds enkele jaren weer over een slagwerkgroep. En wat voor een..? Een groep met enthousiaste “oud-leden” en jonge leerlingen. Tezamen een groep van bijna 20 leden.

Hoe is dit ontstaan:
Een kleine 2 jaar geleden is het allemaal begonnen. Een van de commissarissen vond dat het niet kon dat de fanfare niet meer de straat op kom opdat er geen slagwerkgroep meer bestond. Deze persoon… Ad van Os … is vervolgens begonnen aan zijn lange reis langs de deuren van “oud”-leden van de slagwerkgroep van Unitas. Echter zo lang duurde deze reis niet. In de zomer van 2016 had hij maar liefst 11 tamboers enthousiast gekregen om opnieuw muziek te gaan maken. Sommigen maar liefst na 30-35 jaar. De doelstelling van de nieuwe slagwerkgroep was helder; Gezelligheid, eens per 2 weken repeteren, en alleen enkele marsen om weer op straat te kunnen musiceren. Er moest natuurlijk een slagwerkinstructeur worden gevonden. De schoonzoon van Ad van Os, Mark Kouwenhoven, werd bereid gevonden om deze groep weer wat marsen te leren.

De winterperiode werd gebruikt om 4 marsen in te studeren en het eerste optreden was een feit op carnavalszaterdag. De mannen werden enthousiast en wilde meer. Maar dat niet alleen. Ze waren zo enthousiast dat ook andere oud-leden weer fanatiek en gemotiveerd werden om opnieuw lid te worden. In de zomer van 2017 is besloten om elke week te gaan repeteren en ook langzaamaan weer een concertwerkje in te studeren. Dit natuurlijk met de wetenschap dat zo’n 70% geen noten kan lezen, want vroeger werd er ingestudeerd door voor- en na te spelen. Met Mark Kouwenhoven, gediplomeerd slagwerkinstructeur, werd een vaste instructeur aangesteld en ook de jeugd in opleiding werd bij de slagwerkgroep betrokken. Het resultaat een enthousiaste groep van maar liefst bijna 20 leden.

Op elke dinsdagavond is er repetitie. Doordat het niveau nog laag is, kunnen nieuwe leden redelijk snel instromen en gezellig meedoen. De doelstelling is ook niet om zo snel mogelijk een hoog niveau te bereiken maar om samen met elkaar bezig te zijn met muziek maken op een gezellige ontspannen manier. Af en toe een serenade en/of concert maken het speelplezier compleet.