Privacybeleid

Privacy beleid Muziekvereniging Unitas (mei 2018)

Muziekvereniging Unitas verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement
In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Muziekvereniging Unitas.

Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via de ledenadministratie van de vereniging. Aanmelden kan via het digitale inschrijfformulier op de website of het aanleveren van dit formulier bij één van de bestuursleden. Zodra de aangeleverde gegevens zijn verwerkt in de ledenlijst zullen de formulieren verwijderd worden.

Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratie. De penningmeester van Muziekvereniging Unitas heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
Het bestuur heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers, mailadressen, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap, van leden-contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur van de vereniging. De contactlijsten worden na wijziging verwijderd/vernietigd. Het bestuur kan een persoon benoemen inzake de ledenadministratie. Deze persoon hoeft geen zitting te hebben in het bestuur.

Online media
Muziekvereniging Unitas maakt gebruik van mailverkeer waarin relevante ledenregistratie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze berichten op het opgegeven e-mailadres bij ledenregistratie.

Beeldmateriaal
Muziekvereniging Unitas maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie en als herinnering. Bij ledenadministratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken. Schriftelijk via de secretaris van de vereniging.

Communicatie
Het privacy beleid van Muziekvereniging Unitas is op te vragen via het secretariaat.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld en de leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Muziekvereniging Unitas binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat.