Lidmaatschap

De contributie en eventueel lesgeld wordt geïnd via automatische incasso. Dit gebeurt verspreid over het jaar verdeeld over 10 maanden met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Lesgeld is gekoppeld aan de contributie en is een jaarplaats die gelijk loopt met het schooljaar. Aangezien Fanfare Unitas een verplichting voor een heel jaar aangaat met het Kunstkwartier, die de lessen verzorgt, geldt deze verplichting ook voor het lid, ondanks eventuele tussentijdse opzegging.
Verder is contributiebetaling verplicht totdat het bestuur een schriftelijke afmelding heeft ontvangen en alle eigendommen van Fanfare Unitas in goede staat zijn geretourneerd. Dit geldt niet voor het lesgeld zoals eerder vermeld.
Voor de hoogte van de contributie en het lesgeld en meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester via het kopje contact.

Laat hier uw gegevens achter als u interesse heeft in een lidmaatschap zodat wij contact met u kunnen opnemen.